Workshops 
 
I min undervisning arbejder jeg med, at motivere og hente fra den enkelte kursists indre kreative personlighed ved fordybelse og fascinationen i formernes univers, samt farvernes samklang og helt eget sprog og psykologi. Jeg ønsker at skabe en oplevelse af hvorledes energien kan blomstre, når et værk lykkes og helheden forstås.

Jeg underviser i male- og tegnetekniker, kunstsprog, farvelære, perspektiv, lys/skygge og komposition både naturalistiske og abstrakt.

Kunsthistorie tilknyttes som en naturlig del hvor der er behov for dette.

Skriv en mail eller ring og hør nærmere, jeg er altid åben for en ny ide!
Februar 2019
 
Supervision over to dage i Kunstforeningen
'Kunstskabet' hvor de enkelte deltagere fik individuel råd og
vejledning til deres videre arbejde med 
egne værker.
 
 
Foråret 2018
 
Weekendkursus i
portrætmaleri i Kunstforeningen Kunstskabet,
med deltagelse af en flok vældig engagerede
og dygtige malere med vidt forskellig
tilgang til kunsten.
En sjov og hyggelig weekend, hvor der blev
arbejdet intens og sindene ind imellem kogte
over, når udfordringerne blev svære at håndtere
 
 
Supervision
 
Linda H°yer  | Tlf.: +45 22 16 01 81